ආයුබෝවන්!

කාලීන අවශ්*යතාවයක් වී පවතින ශ්*රී ලාංකීය ව්*යාපාර නිසි ආකාරයෙන් හදුනා ගැනීම සදහා LankaMarket.lk වෙතින් ගෙන එන අලුත්ම නාමවලිය තමයි "අපේකම" කියන්නේ. අපේකම කියන්නේ web site එකක්, මේකේ app එක අපි මාසයක් වගේ කාලයක් ඇතුලත release කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

අපේ web site එකෙන් ලැබෙන පහසුකම් ගැන කිව්වොත්,

1. Advanced Search Filters මගින් ඔබ ප්*රදේශයේ පවතින වෙළෙදසැල් නිසි ආකාරයෙන් හදුනා ගත හැකි වීම.

2. කූපන් කාඩ්පත් දැමිය හැකි වීම.

3. ව්*යාපාර කටයුතු සිදු කරන අවස්ථා දැනගත හැකිවීම.

4. Reviews and Ratings වලින් එම ව්*යාපාරය පිළිබද අනිත් අයගේ අදහස් දැනගත හැකිවීම.

5. වෙනත් අයෙකු දැමූ දැන්වීමක් යලි තමන් යටතට ගතහැකි වීම.

6. Events දැමිය හැකිවීම.

7. ඔබේ වෙළෙදසැලට අදාලව විශ්ලේෂණ දත්ත බලාගත හැකිවීම.

8. පරිගනකයෙන් පමණක් නොව දුරකථනයෙන්ද පහසුවෙන් වැඩකල හැකිවීම.

9. ඉතා පහසුවෙන් facebook acc එක භාවිතයෙන් login වීමේ හැකියාව.

10. Google Map Navigation හරහා අදාල වෙළදසැලට ඉතා පහසුවෙන් ළඟාවිය හැකිවීම.

11. ඔබ එම ව්*යාපාරයේ අයිතිකරු නොවූවද ඔබට එම වෙළෙදසැල ඇතුලත් කිරීමේ හැකියාව.

12. අදාල ව්*යාපාරය පිළිබදව අනිත් අය දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව.

ඔබත් ඔබ දන්නා ව්*යාපාර මෙයට ඇතුලත් කර අනිත් පුද්ගලයන්ට එම වෙළදසැල් සොයා ගැනීමට උපකාර කරන්න. සෑම අයෙකුගේම සහභාගීත්වය රැගෙන ශ්*රී ලාංකිකයන් සදහා උපරිම සේවාවක් ලබා දීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ස්තූතියි!

https://apekama.lankamarket.lk
https://www.facebook.com/lankamarket.lk