ඇත්තටම මට මේක ලියන්න හිතුනෙ අද මට සිද්දවුනු දෙයක් නිසා. අද මම facebook එකේ ඉන්න ගමන් group එකක දාල තිබ්බ post එකක් දැක්කා. ඒක මට ආයිත් ඕන වෙලා මම ගියා ඒ group එකට ඒක බලන්න. ඒ group එකේ ගොඩක් membersla ඉන්නවා. ඉතින් මම ඒ පෝස්ට් එක හොයා ගන්න යටට යනව යනව ඉවරයක් නැහැ. ඒත් මට ඒක හොයා ගන්න බැරි උනා. Group වල search කරන්න තැනකුත් නෑනේ. අනික facebook group එකක උඩින්ම පෙන්නන්නේ වැඩිපුරම comments, like ලැබුන පෝස්ට් ටික.
ඉතින් කොච්චර වැදගත් පෝස්ට් එකක් උනත් වැඩක් නැහැ ඒක අපිට අවශ්*ය වෙලාවට හොයා ගන්න බැරි නම් නේද..? GindaraWeb එකේ තියෙන වාසිය තමයි මේකෙ දාන ඕනම දෙයක් අවුරුදු 5ක් ගියත් ලේසියෙන්ම හොයා ගන්න පුලුවන්. එතකොට අපිට කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ.